doisonghangngay.com

Tình Em Với Bản Người cứ xuôi đồng bằng Em đây ngược về với núi Chân trần Đầu trụi Thoăn thoắt gái t

Tình Em Với Bản
Người cứ xuôi đồng bằng
Em đây ngược về với núi
Chân trần
Đầu trụi
Thoăn thoắt gái tơ tìm về với bản
ĐI cày
Đi bừa
Con trâu mấy lần phá bướng...
Người cứ xuôi đồng bằng
Em xin ngược đếm ước mơ
Gặp được trai bản gửi nhớ
Yêu được trai bản gửi thương
Người cứ xuôi đồng bằng
Em tung trái còn vượt núi
Em ngân câu hát vượt rừng
Ai bắt được có vấn vương??♥️
09/02/2020
2 bình luận:
Loan Vu Thi Kim
09-02-2020, 02:03:29
Đã có người bắt được vấn vương chưa hỉ?
Nông Thị Hưng
09-02-2020, 02:03:29
Chị Loan Vu Thi Kim, ngày đêm đếm ngược ước mơ mà chưa bén mối tình nào , khổ thân em quá, hu huu

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *