doisonghangngay.com

Vấn đề của năm 1992: Một địa chỉ đổi mới đào tạo (phần 1)

* Mục tiêu đào tạo rõ ràng
* Phương pháp tiếp cận trào lưu quốc tế
* Học để làm việc chứ không để… thất nghiệp
Ai cũng thấy một vấn đề đang nổi cộm: trường đại học và đời sống giáo viên, sinh viên nhếch nhác, học rồi không tìm được việc làm, người vào biên chế rồi cũng bị đe dọa hết việc. Đó là chưa kể người làm trái nghề hoặc năng lực kém, phương pháp tư duy cũ, làm khổ cho cơ quan quản lý phải đào tạo lại, hoặc phải “chịu đựng” họ suốt đời.
Trước yêu cầu đổi mới, trước hết là đổi mới KHKT, đổi mới công nghệ, đổi mới phương pháp tiếp cận và tư duy trong thế giới hiện đại, vấn đề đào tạo bậc đại học cần được quan tâm vào hàng cấp bách.
Trong chủ trương đa dạng hóa loại hình trường học của Bộ giáo dục và đào tạo, Trung tâm đại học Thăng Long là một điểm đang có những nét đổi mới. Mặc dù còn nhiều sự dè dặt, khiêm tốn, giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Sính, giám đốc trung tâm đã hé mở cho phóng viên báo PNHN một số điều thú vị:
Về mục tiêu đào tạo trung tâm đã xác định rõ ràng, cụ thể, bám sát, yêu cầu của những địa chỉ cần tuyển người sử dụng để ra trường sinh viên kiếm được việc làm, có thu nhập và tiếp tục phát huy tài năng phục vụ đất nước. Thậm chí đang học, sinh viên đã có thể làm một việc gì đó, tham gia một khâu nào đó để kiếm tiền học tiếp. Thí dụ sinh viên năm thứ nhất có thể sắp chữ các chế bản in; sinh viên năm thứ hai, thứ ba, thứ tư có thể kèm sinh viên năm thứ nhất thực hành, dạy ngoại ngữ lớp A…, sử dụng máy tính điện tử.
Do xác định mục tiêu như vậy. Trung tâm đào tạo chỉ mở những ngành có trang bị gọn, nhẹ (tất nhiên cũng như các trường Nhà nước đã “gánh” các ngành có trang bị “nặng”). Hiện nay được sự chấp nhận của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung tâm mới đủ lực tuyển sinh cho khoa toán - tin học và chọn ngoại ngữ là tiếng Anh. 
Về phương pháp, Trung tâm cố gắng giúp cho sinh viên không những tiếp cận vói công cuộc đổi mới làm ăn trên đất nước mà còn tiếp cận được mới trào lưu; cách làm ăn hiện đại trên quốc tế. Để làm việc này, ngoài cách giảng dạy, thực tập trên máy, trung tâm cố gắng trao đổi sinh viên với những nước đã có ký kết hợp tác. Như vậy sinh viên có môi trường giao tiếp với nước ngoài ngay tại Việt Nam và những sinh viên giỏi có thể được gửi đi học nước ngoài tại các trường có ký kết. 
THANH LƯƠNG – Báo phụ nữ Hà Nội – năm thứ sáu số 22 (110) – ra ngày 05-12 đến 20-12-1991
 
 
14/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *